Journal på nätet, ungdomsaspekter på rättigheter och risker

Publicerad
2017-07-03 18:49:32
Skribent
Mariann Grufman

Styrelsen har engagerat sig i frågan om Journal på nätet. En kortare barnkonsekvensanalys har genomförts nationellt. Den fokuserade framför allt på försegling av barns journaler gentemot vårdnadshavaren. Ungdomsaspekter belystes inte. Med anledning av detta har vi skrivit ett svar till Inera, där vi betonar vikten av att analysera ungdomsaspekter ytterligare.

Läs Svar Inera AG 170608 CN 170608

 

 

forum Kommentarer

Kommentera