Nyheter

 • Lör 20 okt 2018

  SFFU:s svar angående NPO

  Under våren har en ny kunskapsstyrning (nationella programområden) för hälso- och sjukvården lanserats. Läs mer på barnläkarföreningens nyhetssida: http://www.barnlakarforeningen.se/2018/03/16/nu-ar-npo-for-barn-och-ungas-halsa-igang/ och på SKL:s hemsida: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html I samband med detta har ordförande för programområdet barn och ungas hälsa och barnläkarföreningen efterfrågat input…

 • Lör 14 jul 2018

  Almedalen

  SFFU har fortsatt sitt arbete för ungdomars hälsa under sommaren. Tre representanter från föreningen, Kristina Berg-Kelly, Pia Jakobsson Kruse och Anna Gutniak, deltog i Almedalsveckan. De bevakade aktivt ett 20-tal seminarier och knöt kontakter med såväl patientföreningar, läkare, ideella föreningar och…

 • Ons 30 maj 2018

  Temadag om buksmärtor hos ungdomar

  Svensk förening för ungdomsmedicin bjuder dig som möter unga i vården till en temadag om   Buksmärtor hos ungdomar -- Symptom, diagnoser, behandling och bemötande --   Vi kommer täcka in olika aspekter; smärtfysiologi, diagnostik och behandling av funktionella buksmärtor,…

 • Lör 26 maj 2018

  HEEADSSS 3.0

  Vi vill tipsa om följande artikel om HEEADSSS 3.0 2014_01_Klein_Goldenring_HEEADSSS3.0_Contemporary Pediatrics och fina videos från Australien på samma tema http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/youth/Pages/heeadsss-videos.aspx Lycka till i mötet med ungdomarna!

 • Tis 1 maj 2018

  Viktiga rapporter om ungdomars hälsa

  I veckan publicerades två viktiga rapporter om ungdomars hälsa. Folkhälsomyndighetens sammanställning om ungdomars psykiska ohälsa finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa-unga De rapporterar om ungdomars psykiska ohälsa och lägger stort ansvar på skolan. Den andra kommer från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).…

 • Tis 1 maj 2018

  Barnveckan, Ungdomars bästa

  Barnveckan i Västerås hade i år temat Barns bästa. 24/4 anordnade vi en temadag under rubriken Ungdomars bästa. Presentationerna från dagen finner du bifogat här. Hur fungerar ungdomar och hur bemöter du dem C Nylander Ungdomars rätt i vården Vad gäller_…

 • Sön 18 mar 2018

  Teen health week

  Nu är den här: Första internationella veckan med fokus på ungdomars hälsa! 18-24 mars Söndag 18/3: Våldsprevention Måndag 19/3: Förebyggande insatser och vaccin Tisdag 20/3: Hälsosam mat och fysisk aktivitet Onsdag 21/3: Mental hälsa Torsdag 22/3: Sexuell hälsa Fredag 23/3: Missbruk…

 • Lör 10 mar 2018

  The Budapest deklaration for children and youth on the move

  Budapestdeklarationen om Rättigheter för Barn och Unga på Flykt (BUF) antogs av The International Society of Social Pediatrics and Child Health vid deras möte 2017 i Budapest. Läs hela artikeln i Lancet eller Kristina Berg Kelly referat här

Etiketter

Inga etiketter.