Bli medlem

Du är välkommen oberoende av yrkestillhörighet.

Som medlem

  • bidrar du till att ungdomsmedicin blir representerat inom hälso- och sjukvården.
  • får du regelbundet medlemsbrev.
  • och som deltagare i fortbildning, konferenser och andra möten, har du ett bra forum för att utveckla tankar kring ungdomsmedicin och en konstruktiv social gemenskap.

Medlemsavgiften avskaffades vid årsmötet 2014.

För att bli medlem fyller du i nedanstående formulär.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din hemadress (obligatorisk)

Din arbetsplats (obligatorisk)

Övrigt


access_time 2016-04-05 10:23:31

announcement Nyheter

event Kalender