Disputation om skyddsfaktorer, riskbeteende och inverkan av ADHD hos ungdomar med diabetes och andra kroniska tillstånd

Publicerad
2016-06-07 21:54:21
Uppdaterad
2016-06-07 21:58:17
Skribent
Mariann Grufman

Syftet med avhandlingen, som lades fram av Charlotte Nylander vid Uppsala Universitet, var att öka kunskapen om faktorer som påverkar behandlingen och livssituationen för ungdomar med kroniska sjukdomar. Slutsatsen är att kunskap om faktorer som påverkar behandlingsresultat och livet i allmänhet är oerhört viktigt i arbetet med kroniskt sjuka ungdomar. Skyddsfaktorerna kring dessa ungdomar behöver stärkas för att kunna förebygga riskbeteende. Förekomst av samsjuklighet i t ex ADHD måste identifieras och belysas eftersom sådan problematik kan påverka individens behandling, riskbeteenden och skolresultat..

Opponent var Kristina Berg Kelly som även gav åhörarna en kort insikt i kunskapsläget om ungdomars hälsa. De vetenskapliga arbetena nagelfors och åhörarna fick en konkret lektion i hur ett salutogent förhållningssätt kan fungera i praktiken, både från opponent och disputand. Låt oss ta med det förhållningssättet till alla våra patientmöten!

IMG_2074 (1)IMG_2619 (1)

Överst Charlotte Nylander t h och Kristina Berg Kelly t v

Nederst Charlotte Nylander, Kristina Berg Kelly och Ylva Tindberg, huvudhandledare

 

forum Kommentarer

Kommentera