Remissvar SOU 2021:34 Börja med barnen!

Publicerad
2021-08-28 13:44:46
Skribent
Marianne Bergström

Föreningen har under sommaren skrivit ett remissvar till regeringens utredning om en sammanhållen god och nära vård för barn och ungdomar, Börja med barnen SOU 2021:34. Vi är väldigt positiva till utredningens intentioner och ser fram emot fortsatt arbete för ungdomars bästa, genom dessa förslag.

Länk till remissen

Länk till Sffu:s remissvar

Mvh Charlotte Nylander , Ordf

forum Kommentarer

Kommentera