Arkiv 2010

December

NYTT. Transition:bridge over troubled water?

Acta paed_10dec Kristina Berg-Kelly sammanfattar såväl problematiken som förslag till lösningar kring överförandeprocessen från barn- och ungdomsåren till vuxenvården. En intressant och praktiskt användbar läsning om samarbetet med kroniskt sjuka och andra funktionshindrade ungdomar och deras anhöriga.
”So cooperation between paediatric and adult services could offer a bridge över troubled water for many young people who have a chronic condition. And it is for the paediatrician to begin the interaction with adult health care, as they have the current patients. It can be done. It is reasonable. It is feasible. It is ethical, and it is much needed”
Berg Kelly K. Transition:bridge over troubled water?
Acta Paediatrica 2010;99:1782-1784

November

Läkartidningen: Tema ”De nya överlevarna”

LT42 ”Alltfler barn som tidigare inte kunde räddas till livet överlever numer och når vuxen ålder. Men för att förstå och förbättra deras livssituation både som barn och som vuxna behövs gränsöverskridande samarbeten inom vård och forskning”
Läkartidningen nr 42 (19/10 2010).Tidningen finns på www.lakartidningen.se
Läs t ex artiklarna ”Fler barn räddas och blir vuxna”, ”Barnpatient idag,vuxen imorgon”

Oktober

SvD:s Brännpunkt: Barn med smärta en osynlig grupp
Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt, söndag 4 oktober, inleds med ”Många barn och unga lider av återkommande smärta som påverkar skolgång och social tillvaro negativt. Organisationen kring denna nästan osynliga grupp behöver förbättras radikalt”. Artikeln är författad av Gösta Alfvén m fl läkare engagerade i smärtteam och Svensk barnsmärtförening.
I sammanhanget kan påminnas om boken ”Barn och psykosomatik i teori och klinik”, Gösta Alfvén, Norstedts Akademiska Förlag 2006.

Augusti

eiaah logo

Den europeiska delen av IAAH (International Association of Adolescent Health) har nu en egen hemsida:

https://sites.google.com/site/europeannetworkofiaah/

April

Temanummer om ungdomsmedicin
Ungdomsmedicin är temat i Svenska barnläkarföreningens tidskrift Barnläkaren nr 1/2010.

Du kan läsa:
I Sverige finns en miljon ungdomar i ålder 10-19 år – en av dem är Mari.
Erbjuder vi en hälso- och sjukvård anpassad för ungdomar?
Ungdomar med kronisk sjukdom
Ungdomar på sjukhus – en självklarhet?
Överföring till vuxenvården – dags för ett paradigmskifte?
Vården av ungdomar med hivinfektion kräver multidisciplinära insatser
”Tonårs-BVC”
Utbildning i ungdomsmedicin
De som kommer utifrån – skillnad i linsstil hos ungdomar med bakgrund i Mellanöstern, Finland och Sverige

Du hittar tidnigen här: http://barnlakaren.se/Arkiv/2010/nr1-2010.pdf

Mars

LTnr6,2010 Åke Pålshammar: Tonårshjärnan, risk och sex, Läkartidningen nr 6, 2010, 354-56.
Läs Åke Pålshammars spännande översikt om beteendet, logiskt tänkande och psykosocial mognad under adolescensperioden i ljuset av hjärnans utveckling.
Citat:
”Ett upphottat limbiskt och hjärnstamsbaserat energipaket ska tyglas och styras av en omogen frontalbark”
”Med en haltande bilanalogi kan kanske den rubbade balansen i tonårshjärnan uttryckas som att en stark, högpotent motor ska samspela med riskabelt svaga bromsar och styrsystem”.Artikeln kan du hitta på Läkartidningens hemsida http://www.lakartidningen/ Klicka Arkiv, Sök i arkiv, Tidningsnummer.

Februari

Café Hr.Berg – en fristad för unga på sjukhus

Door Hr. Berg 1 Café Hr.Berg är Rigshospitalets (Köpenhamn) mötespats för ungdomar som vistas på sjukhuset. I genomsnitt 80 ungdomar per dag, från Danmark och Grönland, som utreds och behandlas för vanligtvis svåra tillstånd. Caféet är en del av Ungdomsmedicinsk Videncenter, som också är ett tvärprofessionellt konsultteam och har ansvar för kunskapsutveckling och utbildning inom såväl Rigshopitalet som Danmarks övriga sjukvård. Den nyligen arrangerade nationella konferensen i ungdomsmedicin samlade 350 deltagare från dansk hälso- och sjukvård.
Hr.Berg uttalat på danska blir härbärge, dvs den fristad ungdomar behöver inte minst i sjukhusmiljön.
http://www.ungdomsmedicin.dk/


access_time 2016-04-05 10:29:01