Game eller game over?

Publicerad
2017-10-13 10:36:46
Uppdaterad
2017-11-11 17:18:20
Skribent
Mariann Grufman

29/1 anordnas vår utbildningsdag på temat: Game eller game over? Påverkar dagens mediavanor ungdomars hälsa?”

Detta bl.a. med anledning av att spelberoende blir en diagnos vid årsskiftet.

Ur programmet:

Ungdomars medievanor – 18 år av internet

Vad är E-sport?

Vad är spelberoende? Vad säger den nya lagstiftningen? Går det att bli Spelfri och var finns hjälpen?

Ungdomars pornografikonsumtion på nätet

Årsmötet äger rum efter utbildningsdagen.

Inbjudan temadag jan 2017