Arkiv 2013

November

Utsatt?-unga, sex och internet
Ungdomsstyrelsen genomförde 2008 och 2009 en kartläggning av ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och sexuellt utnyttjande via internet samt erfarenheter av och attityder till att sälja sexuella tjänster. dessutom studerades om digitala uttrycksformer kan ha bidragit till en förändrad attityd till sexuell exponering och att sälja sexuella tjänster bland unga. Ambitionen var att ringa in såväl omfattning som betydelse av den interaktiva teknikens baksidor. Resultatet presenterades i rapporten Se mig – unga om sex och internet.

Under 2012 upprepades undersökningen.
I ”Utsatt?-unga, sex och internet” sammanfattas de viktigaste resultaten ur rapporten Se mig, Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012 samt myndighetens erfarenheter under projekttiden. Det är 40 komprimerade sidor, som ökar kunskapen om ungas syn på internet och vad de upplever som sexuellt utmanande samt vilka unga som bör uppmärksammas.
På www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer kan även andra publikationer beställas eller kostnadsfritt laddas ner.

Oktober

Utbildningsdag den 11 oktober
Den svårnåbara tonårspatienten – ungdomsmedicinska verktyg och neuropsykiatrisk komorbiditet

Erik Belfrage: Neuropsykiatri och kronisk sjukdom  

Charlotte Nylander: Sårbarhet bland ungdomar med kroniska sjukdomar  

Karin Ahlberg: Ungdomsmedicin och verktyg 

April

Posters Barnveckan 2013

 1. Få skyddsfaktorer och anhopning av riskbeteenden bland ungdomar med kroniska sjukdomar:
  ”Ungdomar med kronisk sjukdom rapporterade färre skyddsfaktorer och ökad anhopning av riskbeteende jämfört med friska jämnåriga.
  Sårbarheten bland ungdomar med kronisk sjukdom och få skyddsfaktorer är viktig att känna till. Personal i sjukvård och skola bör arbeta för att stärka skyddsfaktorer kring dessa ungdomar för att förhindra skadligt riskbeteende” Kontakt: Charlotte Nylander, Barn- och Ungdomskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. E-post: charlotte.nylander@kbh.uu.se
 2. Medical problems in adolescents with myelomeningocele (MMC): an inventory of the Swedish MMC population born 1994-1997 and a comparison with two previous cohorts.
  ”Adolescents with MMC have complex medical problems and are at risk for serious, life threatening complications. Multidisciplinary, coordinated, life long follow up by specialists with knowledge on MMC is necessary and it is getting even more important as the prevalence of MMC is decreasing”
  Kontakt: Maria Rallou Tsolaki, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
 3. Järnbrist och anemi vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar.
  ” Järnbristanemi är vanligt förekommande hos barn och ungdomar med IBD, även då de bedöms vara i klinisk remission. Det är därför viktigt att aktivt diagnosticera och behandla järnbrist och anemi hos denna patientgrupp” Kontakt: Emma Wikholm, Barn- och Ungdomskliniken, Karlstad.

Februari

Acta Paed: Transition of children with epilepsies to adult care

Acta paed13 I en artikel i senaste numret av Acta Paediatrica ( No.3, mars 2013) beskrivs övergången från barnmedicinen till vuxenvård som en systematiserad process under hela tonårstiden. Tankegångarna och rekommendationerna är tillämpbara på alla ungdomar med kronisk sjukdom eller annan funktionsnedsättning. I det här fallet med speciellt fokus på barnet med epilepsi inklusive livsstilsfrågor, psykolgiska och sociala faktorer. En genomgång av ungdomar med epilepsi, av ett Transition team, visade att 10% hade en felaktig diagnos och 20% en olämplig medicinering

Frågeställningar som diskuteras:

 • Reflection on the need for robust transition services
 • Why is the transition period critical?
 • What are the barriers to the transition of a teenager into adult care?
 • How would transition clinics benefit the young person?
 • What are the factors that appear to affect the success of these clinics?
 • Recommendations for practice

Artikeln utgår från brittiska förhållanden, men är i hög grad tänkvärd för en svensk modell.
Arif Kahn: Transition of children with epilepsies to adult care
Acta Paediatrica 2013 102, pp.216-221


Megan Moreno: The Adolescent Brain

Megan Moreno, Section of Adolescent Medicine vid University of Wisconsin, presenterar i senaste numret av Acta Paediatrica (nr 3, 2013) en artikel ”Adolescence extended:implications of new brain research on medicine and policy”.
Du kan även höra henne föreläsa, på temat The Adolescent Brain, på tisdagens eftermiddag 23/4 vid Sv Barnläkarföreningens Barnveckan i Karlstad.

Januari

Pågående ungdomsmedicinskt forskningsarbete
”Children and adolescents with type 1 diabetes and high HbA1c – a neurodevelopmental perspective”
Artikeln accepterad av Acta Paediatrica, behandlar ”the association between neurodevelopmental problems and high HbA1c among paediatric patients with type 1 diabetes”. Huvudförfattare är barn- och ungdomsläkaren Charlotte Nylander vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Läs abstract på PubMed via länken: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23278767


access_time 2016-04-05 10:28:48