Om oss

Med den här kontaktsidan vill Svensk förening för Ungdomsmedicin ge snabb information om fortbildningar, aktuella medicinska aspekter för ungdomsåren, ungdomars hälsa, hälsoarbete och praktiska tips för ditt vardagsarbete i mötet med ungdomar.

Föreningen är en av många delföreningar inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och vänder sig till läkare och all annan hälsopersonal som i sitt arbete möter ungdomar.

Sidan är tillgänglig för alla.
Följ oss även på 

Vår vision

”Vår vision är ett samhälle där hälso- och sjukvården är beredd och kompetent att ge ungdomar möjlighet till ett bra liv utifrån deras särskilda förutsättningar, rättigheter och egna perspektiv”
Årsmötet 2012

Under Föreningens uppdrag kan du läsa hur det uppdrag formulerats som följer av visionen.

 


access_time 2022-04-05 19:53:07