Vad är ungdomsmedicin

Ungdomsmedicin = Adolescensmedicin

Society for Adolescent Medicine i USA har definierat Adolescent Medicin som: ”health care, professional training, health research, and advocacy related to persons age 10 to 25 years. It applies to the provision of both primary and specialty care”.

Ungdomsmedicin utspelar sig således inom alla områden och i alla situationer där du som läkare, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, möter ungdomar.

Åldersperioden räknas från pubertetens början tills man i väsentliga avseenden kan räknas som vuxen – om än med stora individuella skillnader. Därför tillhör ungdomsmedicinsk kompetens även de s.k vuxenmedicinska specialiteterna. På samma sätt har landets ungdomsmottagningar för sex- och samlevnadsfrågor ofta en övre åldersgräns över 20 år.

Avgränsningen till ämnesområdet ungdomsmedicin är baserad på samma grunder som t ex perinatalmedicin eller geriatrik, dvs en åldersrelaterad period med väsentliga hälsomässiga och kunskapsmässiga särdrag. I vissa länder finns specialistutbildning i adolescensmedicin, dock inte i Sverige.

Omgivning och psykosociala faktorer påverkar i väsentlig grad livsstil och hälsa hos ungdomar. Dessutom har den ökade överlevnaden i sjukdomar, som tidigare var dödliga, ökat prevalensen av kroniska sjukdomstillstånd samt seneffekter i vuxen ålder.

Kännetecknande för ungdomsmedicinen är

  • sjukdomstillstånd som är unika för ungdomsperioden eller just då har har hög prevalens
  • sjukdomstillstånd som manifesterar sig annorlunda under ungdomsåren
  • störningar i hälsotillståndet som beror på tillväxten fysiskt, psykiskt eller socialt
  • hälsorisker som beror på ett normalt eller överdrivet beteende, även om beteendet som sådant är karaktäristiskt för ungdomsåren och ändamålsenligt ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

En bra sammanfattning av adolescensmedicinens ämnesområde hittar du i artikeln ”Ungdomsmedicin – en introduktion”, Kristina Berg Kelly, Läkartidnigen nr23 2005 Volym 102 1815-19.


access_time 2016-04-05 10:20:20