Nyheter

 • Mån 6 jan 2020

  Verksamhetsberättelse 2019 samt Skrivelse til…

  Med önskan om God fortsättning på det nya året Verksamhetsberättelse 2019 Skrivelse till NPO Barn och Ungas Hälsa Skrivelse till Skolläkarföreningens initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa

 • Tis 23 jul 2019

  Almedalen

  Föreningen närvarade även i år vid Almedalsveckan. Under fyra dagar deltog vi i ett 30-tal seminarier. Vi ställde frågor och diskuterade flitigt både vid seminarierna och i andra sammanhang. Detta gjorde att vi satte ungdomsmedicin och ungdomars hälsa på kartan. Vi…

 • Sön 17 feb 2019

  Buksmärtor hos ungdomar

  28/1 arrangerade föreningen 2019 års mycket välbesökta temadag. Här finns några av presentationerna från dagen.

 • Sön 10 feb 2019

  Ingen direktåtkomst till läkemedelsinformation

  Barnläkarföreningens sektion för etik har arbetat gentemot eHälsomyndigheten kring vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars läkemedelsinformation. EHälsomyndigheten förbereder nu för att ta bort vårdnadshavares direktåtkomst för gruppen 13 till och med 17 år (i likhet med gällande ordning för Journal på nätet).…

 • Mån 28 jan 2019

  Skolbarns hälsovanor

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-halsovanor-i-sverige-201718---grundrapport/ Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rapport kring skolbarns hälsovanor. Den visar att de allra flesta elever i Sverige mår bra. Färre har varit berusade och färre röker. Däremot rapporteras oroande utveckling gällande skolan och elevernas psykiska hälsa.

 • Lör 20 okt 2018

  SFFU:s svar angående NPO

  Under våren har en ny kunskapsstyrning (nationella programområden) för hälso- och sjukvården lanserats. Läs mer på barnläkarföreningens nyhetssida: https://www.barnlakarforeningen.se/2018/03/16/nu-ar-npo-for-barn-och-ungas-halsa-igang/ och på SKL:s hemsida: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html I samband med detta har ordförande för programområdet barn och ungas hälsa och barnläkarföreningen efterfrågat input…

 • Lör 14 jul 2018

  Almedalen

  SFFU har fortsatt sitt arbete för ungdomars hälsa under sommaren. Tre representanter från föreningen, Kristina Berg-Kelly, Pia Jakobsson Kruse och Anna Gutniak, deltog i Almedalsveckan. De bevakade aktivt ett 20-tal seminarier och knöt kontakter med såväl patientföreningar, läkare, ideella föreningar och…

 • Ons 30 maj 2018

  Temadag om buksmärtor hos ungdomar

  Svensk förening för ungdomsmedicin bjuder dig som möter unga i vården till en temadag om   Buksmärtor hos ungdomar -- Symptom, diagnoser, behandling och bemötande --   Vi kommer täcka in olika aspekter; smärtfysiologi, diagnostik och behandling av funktionella buksmärtor,…

 • Lör 26 maj 2018

  HEEADSSS 3.0

  Vi vill tipsa om följande artikel om HEEADSSS 3.0 2014_01_Klein_Goldenring_HEEADSSS3.0_Contemporary Pediatrics och fina videos från Australien på samma tema http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/youth/Pages/heeadsss-videos.aspx Lycka till i mötet med ungdomarna!

 • Tis 1 maj 2018

  Viktiga rapporter om ungdomars hälsa

  I veckan publicerades två viktiga rapporter om ungdomars hälsa. Folkhälsomyndighetens sammanställning om ungdomars psykiska ohälsa finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa-unga De rapporterar om ungdomars psykiska ohälsa och lägger stort ansvar på skolan. Den andra kommer från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).…

Etiketter

Inga etiketter.