Transisjonsprogrammet, veiledning til helsopersonell og ledere. Akershus- Universitetssykehus

Publicerad
2022-08-26 13:29:40
Uppdaterad
2022-08-26 13:30:56
Skribent
webmaster

Många ungdomar upplever det svårt att överföras från Barn- och ungdomssjukvården till Vuxensjukvården, och forskning har visat att dåliga övergångar kan få stora negativa konsekvenser. Vid Akershus Universitetssykehus i Norge har man därför under flera år arbetat systematiskt med att få till bra övergångar. Detta arbete har resulterat i ett ”transitionsprogram” bestående av skriftliga riktlinjer, checklistor samt brochyrer till ungdomarna och ett kompetenshöjande e-inlärningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal.

Länk till dokument