Styrelsen

Till föreningens ordförande valdes vid årsmötet 3 februari Charlotte Nylander och  Mariann Grufman.

Charlotte arbetar som barnhälsovårdsöverläkare i Södermanlands län, e-mail: charlotte@nylanders.net 

Mariann arbetar vid Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen Kungshöjd i Göteborg, e-mail: mariann.grufman@vgregion.se

Övriga styrelsemedlemmar

Sekreterare Anna Gutniak, allmänläkare, Överviktscentrum, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
Kassör Josephine Haas, barn- och ungdomsläkare, Sachsska Barnsjukhuset och Ungdomsenheten, Södersjukhuset, Stockholm
Ledamot Laslo Erdes, barnhälsovårdsöverläkare,  Närhälsan Södra Älvsborg
Ledamot Pia Jakobsson Kruse, gynekolog, Ungdomsenheten, Södersjukhuset, Stockholm
Ledamot Ylva Tindberg, barnhälsovårdsöverläkare, Södermanlands län
Ledamot Katrin Östlund, barn- och ungdomsläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona

 


access_time 2017-09-03 16:47:19

announcement Nyheter

event Kalender