Styrelsen

Ordförande Charlotte Nylander, Ordförande, Barnhälsovårdsöverläkare i Region Sörmland. Mail: ungdomsmedicin@gmail.com
Sekreterare Anna Gutniak, Lärare i professionell utveckling på läkarprogrammet, CLINTEC, Karolinska Institutet, Mail: ungdomsmedicin@gmail.com
Ledamot Pia Jakobsson Kruse, överläkare gynekologi och obstetrik, Ungdomsenheten Södersjukhuset
Ledamot Anna Enström, skolöverläkare Karlstads kommun
Ledamot Malin Örn, specialist barn- och ungdomsmedicin Ungdomsmottagning i Värmland och skolläkare i Karlstads kommun.
Ledamot Esther te Poele, överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde
Ledamot Emma Johansson Frigyesi, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Helsingborgs lasarett och skolläkare i Helsingborgs kommun.
Ledamot Johan Wiklander, Skolläkare, Elevhälsans medicinska insats, Nyköpings kommun
Ledamot och Representant för hörselskadades förening Milena Grigoryan, Sjuksköterskestudent, Karlskrona

 


access_time 2023-01-24 10:14:23