Almedalen

Publicerad
2018-07-14 22:06:16
Skribent
Charlotte Nylander

SFFU har fortsatt sitt arbete för ungdomars hälsa under sommaren. Tre representanter från föreningen, Kristina Berg-Kelly, Pia Jakobsson Kruse och Anna Gutniak, deltog i Almedalsveckan. De bevakade aktivt ett 20-tal seminarier och knöt kontakter med såväl patientföreningar, läkare, ideella föreningar och myndigheter, se bifogad sammanfattning Svensk förening för ungdomsmedicin i Almedalen 2018-1.

forum Kommentarer

Kommentera