SFFU:s svar angående NPO

Publicerad
2018-10-20 10:53:34
Skribent
Charlotte Nylander

Under våren har en ny kunskapsstyrning (nationella programområden) för hälso- och sjukvården lanserats.

Läs mer på barnläkarföreningens nyhetssida:

https://www.barnlakarforeningen.se/2018/03/16/nu-ar-npo-for-barn-och-ungas-halsa-igang/

och på SKL:s hemsida:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html

I samband med detta har ordförande för programområdet barn och ungas hälsa och barnläkarföreningen efterfrågat input från BLF:s delföreningar. Här finner du kommentarerna från SFFU.

Vi hoppas på fortsatt intressant, viktigt och givande arbete inom området.

SFFU svar 181019

forum Kommentarer

Kommentera