Ingen direktåtkomst till läkemedelsinformation

Publicerad
2019-02-10 10:09:42
Skribent
Charlotte Nylander

Barnläkarföreningens sektion för etik har arbetat gentemot
eHälsomyndigheten kring vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars läkemedelsinformation.

EHälsomyndigheten förbereder nu för att ta bort vårdnadshavares direktåtkomst för gruppen 13 till och med 17 år (i likhet med gällande ordning för Journal på nätet). Detta gäller inte bara vårdnadshavare utan även de fullmaktstagare som vårdnadshavaren kan ha utsett till tonåringen. Förändringen kommer ske i april.

Mer information finns på:

https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2019/ehalsomyndigheten-forandrar-direktatkomst-till-receptinformation-via-e-handel-for-att-varna-tonaringars-integritet/

forum Kommentarer

Kommentera