Almedalen

Publicerad
2019-07-23 23:37:58
Skribent
Charlotte Nylander

Föreningen närvarade även i år vid Almedalsveckan. Under fyra dagar deltog vi i ett 30-tal seminarier. Vi ställde frågor och diskuterade flitigt både vid seminarierna och i andra sammanhang. Detta gjorde att vi satte ungdomsmedicin och ungdomars hälsa på kartan. Vi knöt många kontakter, bl a till flera patientföreningars ungdomsförbund. Bland dessa rekryterade vi nya deltagare till vårt expertråd.

Andra kontakter som knöts/fördjupades var med olika delar ur BLF och Läkarförbundet, inklusive SLF Student. Vi kom ffa BLF närmre under dessa dagar, som t ex föreslog att vi arrangerar något gemensamt nästa år. Tandläkarförbundet visade också intresse för vårt arbete. De önskade förstärka sina ungdomsmedicinska kunskaper. Mycket roligt!

Flera myndigheter fanns förstås också på plats. Bland dessa diskuterade vi föräldraskapsstöd 0-18 år med MFOF och Uppsala kommun och ungdomars delaktighet med MUCF (fd ungdomsstyrelsen). Sistnämnda, och många andra, hade ungdomspaneler med i sina seminarier. MUCF poängterade också att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och att de alltid ska tillfrågas i beslut som rör dem. Mycket bra!

Vi hörde om läroplanens uppdatering om sexualitets- och relationsundervisningen, om ungas sociala inkludering i Norden (t ex att det i Norge är lagstadgat med ungdomsråd på myndighetsnivå), och om det pågående arbetet med att göra en svensk standard för certifiering av personcentrerad vård. Det redogjordes för Västra Götalands satsning på första linjen på vårdcentraler och unga vuxna-mottagningar (MUX), samt hur tilläggsuppdraget kräver obligatorisk utbildning i utvecklingspsykologi. Nacka har också ett väl fungerande system för samverkan mellan vården och elevhälsan som lät intressant.

Glädjande är att SKLs kraftsamling för psykisk hälsa i tre steg, som lanseras med en kick-off 9 september i Stockholm, innehåller flertalet av de ingredienser vi känner igen från WHOs Global standards, bland annat att alla delar av samhället behöver vara engagerade, att det krävs samverkan, samt att individen behöver stärkas med fokus på salutogenes och resilience.

På det stora hela kan vi konkludera att det är bra att ”bara mingla”, iklädda våra profilprodukter förstås. Det var tydligt att vissa kände igen våra tröjor från förra året. Förutom att vi syns och märks på många ställen ger ”den fria rörligheten” också en chans att snappa upp vad som är aktuellt. Hoppas att vi kan närvara även nästa år!

forum Kommentarer

Kommentera