Verksamhetsberättelse 2014

Såsom vi skrivit tidigare så finns det ett intresse för ungdomsmedicin, men det finns inte en fast struktur eller organisation att arbeta i vilket gör att arbetet har svårt att få fart och fäste. Efterfrågan på fortbildningsinsatser är fortsatt hög och gäller framförallt ST-läkare inom allmänmedicin och pediatrik men också lokala kurser för barnsjuksköterskor i öppen vård samt kliniker som vill ha stöd att utveckla goda överföringsprocesser från barnsjukvården till vuxensjukvården. På läkarprogrammet termin 11 är ungdomsmedicin ett fast ämne för studenterna i Helsingborg, Uppsala och Göteborg. På Karoliska har det i höst varit premiär för ungdomsmedicin som valbar kurs fem veckor.

Styrelsen har bestått av Mariann Grufman (ordf), Anna Gutniak (sekr), Josephine Haas (kassör), Bernice Aronsson, Laslo Erdes, Pia Jakobsson Kruse och Ylva Tindberg.

Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, allmänmedicin, gynekologi och har stor erfarenhet från skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt forskningskompetens.

Revisorer: Karin Ahlberg, Charlotte Nylander.

Valberedning: Erik Belfrage (sammank), Wilhelm Masreliez och Margrethe Krabbe.

Årsmöte hölls den 9 april i Malmö i samband med Barnveckan. Styrelsen har haft fyra möten under året.

Anatalet medlemmar är 40–50 stycken, oförändrat jämfört med föregående år.

Medlemsregistret är datorbaserat och sedan förra årsmötet är medlemsavgiften avskaffad. Anmälan görs via e-mail och kommunikation med medlemmarna sker via medlemsbrev och hemsidan.

Föreningens hemsida, www.ungdomsmedicin.blogspot.se  har i genomsnitt drygt 4 unika besökare/dygn, vilket motsvarar cirka 1400 besökare/år. Hemsidan är under omarbetning med stöd av Barnläkarföreningen.
Föreningens referensgrupp har 13 medlemmar med olika erfarenheter och kompetenser. I slutet av augusti var det möte på Bjärehalvön. Den nya utgåvan av Kristian Berg Kellys bok Ungdomars hälsa uppmärksammades och de nya målbeskrivningarna för ST diskuterades livligt.

Styrelsen har deltagit aktivt i BLF´s arbete med revideringen av målbeskrivningarna till ST-utbildningen. Slutresultatet är inte klart men BLF yrkar på ett nytt delmål – ungdomsmedicin.
Socialstyrelsen har under våren 2014 upphandlat SK-kurser. Det nya systemet innebar många nya krav, som trots intensivt arbete, visade sig omöjliga att leva upp till. Det innebär att 2015 så blir det inte någon SK-kurs i Ungdomsmedicin men styrelsen undersöker nya vägar.

Föreningens behållning vid årets slut redovisas vid årsmötet.

Genomförda aktiviteter:

  • Under Barnveckan i Malmö en heldagskurs ”Det finns inga hopplösa patienter – en kraschkurs i ungdomsmedicin” samt en föreläsning om överföring ”Lost in transistion”.
  • EAAH´s konferens i Paris i juni med två deltagare.
  • Deltagit i BLF´s arbete med revidering av ST-målbeskrivningar, workshop, möten mm
  • I samarbete med Göteborgs Universitet ordnades i september den åttonde SK-kursen i Ungdomsmedicin i Sunne. Precis såsom tidigare otroligt goda omdömen!

Sammanfattningsvis så har det varit både plus och minus under året. Plus är kursen i Ungdomsmedicin på Karolinska och att ämnet vinner terräng på läkarprogrammet och minus att föreningen inte kan fortsätta arrangera SK-kurser pga förändrade krav.

Göteborg den 7 december 2014

Mariann Grufman
ordförande

Vill du skriva ut?
Högerklicka och välj skriv ut


access_time 2016-12-22 11:48:34

announcement Nyheter

event Kalender