Verksamhetsberättelse 2015

Så blev Ungdomsmedicin ett nytt delmål för blivande barn- och ungdomsspecialister! I maj 2015 kom den reviderade målbeskrivningen för blivande specialistläkare. Socialstyrelsen gav bifall till vårt och BLF´s förslag om ett nytt delmål, ungdomsmedicin. När det gäller överföring från barnsjukvården till vuxenvården nådde vi inte ända fram, det finns fortfarande inte någon tydlig mottagare med ungdomsmedicinsk kompetens. Det fortsätter vi att arbeta för att förbättra.

Karolinskas valbara kurs i Ungdomsmedicin på Läkarprogrammet, fick mycket goda omdömen och upprepades hösten 2015.

Styrelsen har bestått av Mariann Grufman (ordf), Anna Gutniak (sekr), Josephine Haas (kassör), Bernice Aronsson, Laslo Erdes, Pia Jakobsson Kruse och Ylva Tindberg.

Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, allmänmedicin, gynekologi och har stor erfarenhet från skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt forskningskompetens.

Revisorer: Karin Ahlberg, Charlotte Nylander

Valberedning: Erik Belfrage (sammankallande), Margrethe Krabbe.

Årsmöte hölls 16 januari 2016 i samband med föreningens årliga utbildningsdag, Piperska Muren, Stockholm. Styrelsen har haft fyra möten under året.

Antalet medlemmar är cirka 100 stycken, det är en ökning jämfört med tidigare år.

Föreningen har fått en ny hemsida, med stöd av BLF. BLF´s webmaster ger kontinuerlig support.

Föreningens referensgrupp har 14 medlemmar. I år har styrelsen inte haft något möte med referensgruppen pga. tidsbrist och krock med LIPUS-kursen. Det blev mail-kontakt med referensgruppen angående styrelsens förarbete av motion om föreningens framtida inriktning vid årsmötet 2014.

Styrelsen har deltagit i möten med BLF´s styrelse, haft kontakter med våra nordiska grannar, ordförande inbjuden till Finlands ungdomsmedicinska möte i Vanda. I samarbete med BLF´s utbildningsutskott har förslag till checklistor för delmålet ungdomsmedicin arbetats fram, förslaget kommer att processas vidare under Barnveckan 2016. Under året har föreningen, på grund av aktivt deltagande under barnveckan, fått ett bidrag från BLF på 20 000 SEK. Styrelsen har då valt att bjuda in ansvariga för ungdomsmedicin/utbildningsansvariga för ST vid landets kliniker till en inspirationsdag i Ungdomsmedicin den 21 januari. Dagen kan genomföras utan kostnader för deltagarna med stöd av BLF´s bidrag.

Föreningens behållning är cirka 230.000 SEK.

Genomförda aktiviteter:

 • Utbildningsdag ”Men fråga mig då” om unga, sex och internet
 • Under Barnveckan i Stockholm:
  • Föreningens förslag till högtidsföreläsare, Russel Viner, fick bifall
  • En endags ”kraschkurs” i ungdomsmedicin, repris från 2014 på begäran. Det kom 60-70 deltagare trots maxgräns 30!
  • Föreläsning om unga och neuropsykiatri, Laslo Erdes och Erik Belfrage.
 • Under hösten genomfördes en LIPUS-certifierad kurs 2 + 2 dagar i Ungdomsmedicin i samarbete med Överviktscentrum, Karolinska Sjukhuset. Kursen blev fulltecknad, flera på reservlista och en deltagare från Finland.
 • EAAH´s konferens i Lissabon, fyra deltagare
 • EUTEACH sommarkurs, Pia Jakobsson Kruse deltog som table leader.

Sammanfattningsvis ett år med fler plus i kanten än de senaste åren.

Mariann Grufman
ordförande
2015 12 20

Vill du skriva ut?
Högerklicka och välj skriv ut


access_time 2016-12-22 11:48:48

announcement Nyheter

event Kalender